Aby nám kolej krásně fungovala, potřebujeme kromě kolejního ředitele jménem Carlisle M. Lawry i skupinku prefektů v čele s primusem. Studentskou radu Havraspáru pro školní rok 2095/2096 tvoří primuska Sadie Griffin a prefekti Caroline W. Aaron, Cirilla Jane Drooven a Gwendolyn Bingley. Havraspár má i svůj famfrpálový tým, který na svého nového kapitána ještě čeká. A vedoucí patronády pro letošní školní rok je netradičně neprimuska Cirilla Jane Drooven.