Vážené všechno, které sis sem našlo cestu a nic tě nesežralo, vítej u přehledu (nejen) Havraspárských výstřelků, tentononců a onehlenců za školní rok 2075/2076.

A co že se to všechno událo? Havraspárská společenská místnost stále aktivně oplakávala sklenici s marmeládou, kterou měla dostat jako odměnu za první místo ve školním poháru, a tak si modří ani příliš nevšimli toho, že školní rok zase jednou začal poněkud později, než je obvyklé. Zápisu jsme se dočkali v listopadu, ovšem dost možná by studenti byli více překvapení, kdyby zápis přišel dříve. Co však žádné překvapení nepřineslo, bylo složení Havraspárské mřížky na piškvorky a pod ní náležících obyvatelů hřbitova (pokud jste nepochopili, máme na mysli modré prefektstvo); zůstalo na chlup stejné jako loni, snad poprvé v dějinách Havraspáru.

Avšak nejen Havraspár měl jiné starosti; Nebelvír třeba řešil zmizelého kolejního ředitele Lukase W. Goldhaira, jehož povinnosti dočasně převzala primuska koleje Drusilla Addams. Mrzimorská primuska Kitty McSamson zase skončila v nemocnici poté, co její nervy dlouho visely na uklidňovacím lektvaru. A Zmijozel? Inu, ten jediný měl čas hnát se za školním pohárem …

A tak zatímco si starší i noví studenti okusovali nehty při čekání na zápis, sepisovali profesoři povídání o všem možném. Nalezivší se Lukas W. Goldhair sepsal opravdu hororové vykreslení Zapovězeného lesa. Bylo natolik strašlivé … že tam nováčci stejně lezli dál, jako každý jiný rok.

Po zápisu studenti zase jednou vyrazili do Prasinek. A ryze kouzelnická vesnička to opět přežila. Ovšem jestli přežili všichni a ve zdraví, o tom už nemáme žádné informace.

Ani mrazivé počasí ale nevyhnalo skřety, kteří se usadili hluboko v Zapovězeném lese a čas od času vyrazili k jezeru na každoroční Vánoční koupel. Kvůli skřetům byl vyhlášen zákaz vycházení po páté večerní.

Aby studenti neumřeli nudou, vytvořil profesorský sbor ve Velké síni kluziště. Klouzat jste se mohli sem a tam, tam a sem, sem a sem a kdo chtěl, ten mohl i tam a tam.

Vánoční prázdniny se nesly v duchu výměny rolí. Studenti, kteří na prázdniny neodjeli domů, dostali za úkol zašít poničené prádlo, krmit zvěř nebo přeprat profesorskému sboru spodky. Lucia Lex Liu, která se zúčastnila praní ponožek pana ředitele, se z jejich děsivého odéru údajně vzpamatovávala až do jara.

Na leden byl netradičně naplánován velký Pragocon, aneb tradiční výlet kouzelníků do světa mudlů. Tato akce se tradičně opakuje každé dva roky v září, ovšem letos jsme vyrazili v mrazivém počasí. Několika studentům zmrzly nudle u nosu. Věřte, že nejde o nic příjemného.

V únoru měli Havraspárští příjemné studijní volno – ovšem jen díky tomu, že se několik profesorů vydalo vyhnat z lesa skřety. Bohužel, výprava neměla příliš pozitivní výsledky. A nebezpečí ze strany skřetů se, bohužel, stupňovalo. Ministerstvo kouzel se k problému příliš aktivně nepostavilo, a tak se v březnu profesoři spolu se studenty vydali se skřety zúčtovat jednou pro vždy. Takovou bitvu Bradavice dlouho nezažily. Nejzajímavější postavou celých bojů byl dost možná ředitel Bradavické školy čar a kouzel Michael Y. Lobber, který hrdinně … omdlel, jen co zahlédl prvního skřeta.

Studentská rada se rozhodla zase jednou vylézt před běžný lid a podebatovat o studentských problémech. Víc než diskusi ale celá akce připomínala pokus o defenestraci. 

A stejně jako skřeti, za své vzal i zákaz vycházení po páté hodině večerní (odpolední?). 

A stejně potichu a neslyšně jako vždy, přiblížil se konec školního roku a s ním i pozvání na Mistrovství světa ve famfrpálu, kam se vydala nepočetná skupinka studentů a profesorů, kteří nevěděli, za co jiného by utratili 12 galeonů. 

Havraspárští tento školní rok uspořádali několik akcí pro modré studenty – v jednu chvíli se třeba kolejní místnost proměnila v balónkovou zónu.

A také se pilně činili v Modrých Listech. I když toho činění se mohlo být i více, proto si na konci školního roku redakce sbalila fidlátka a rozhodla se přesunout pod společný bonzácký projekt všech kolejí – Bradavičník! (Jak už to tak bývá, stála za tím nápadem jistá Elizabeth nevím-jak-dál).

Osobnostmi tohoto školního roku byli: Alex Petrov, který vyhrál kolejní soutěž Hon na Fantomase; dále Alechandra MurajaováOctavius WhiteWill CaullováKiara KroverTimothy Jones,Isabella J. Smith, Eliomys Molly Dormousová a znovu Alex Petrov, kteří získali ubohou almužnu za vynikající studijní výsledky;

Eliomys Molly Dormousová, Isabella J. Smith, Kiara Krover, Elizabeth McCainová a Lucia Lex Liu, které se staraly o blaho čtenářů Modrých Listů; 

Alex Petrov, Eliomys Molly Dormousová, Isabella J. Smith, Lilian Zwiky, Keira Azaria, Elizabeth McCainová, Jessica Alia Lektro a Lucia Lex Liu, kteří se zapojili do projektu Havraspárské patronády;

Alex Petrov počtvrté, Lucia Lex Liu potřetí a Rodriguez Crillions poprvé, kteří úspěšně složili zkoušky NKÚ; a konečně slečna Ayana Black, která ten Havraspárský zvěřinec i tento rok řídila. A pokud neumřela, řídí jej dodnes.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog