Aj školský rok 2076/2077 sme museli nejako prežiť a poviem vám, nie vždy to bolo jednoduché! Ale ako sa vraví, dobré veci nikdy nie sú jednoduché… Ale vás určite nezaujímajú slovesné múdrosti, preto prejdem k veci.

Našou koľajnou riaditeľkou bola v tejto dobe Ayana Black, ktorá obsadila miesto primusa slečnou Elizabeth McCainovou, miesta prefektov potom rozdelila slečnám Isabelle J. Smith, Lucii Lex Liu, Will Caullovej a pánovi Rodriguezovi Crillionsovi.

Náš famfrpálový tým netým (keďže nebol zostavený) viedla kapitánka Sneaky Rossi.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog