Roky ubiehajú a naša koľaj starne, áno aj naša koľaj starne, ale starne do krásy a múdrosti, ostatne ako inak môže starnúť koľaj tak skvelá ako je tá naša?

V školskom roku 2077/2078 bol našim koľajným riaditeľom Domenico Rainieri, jeho prefektúru na čele s primuskou slečnou Luciou Lex Liu tvorili Isabella J. Smith, Marci Mosetová, Rodriguez Crillons a Will Caullová. Všetci si svoje úlohy plnili zodpovedne a s múdrosťou zodpovedajúcou modrým študentom.

Aj tento rok sme si užili kopec zaujímavých koľajných akcií, bohužiaľ história a čas zožrali záznamy a my vám nemôžeme napísať ich presné názvy ani vám ich nijako priblížiť.

Tento rok sa však príliš nedarilo nášmu famfrpálu, ktorý viedla kapitánka Sneaky Rossi, tým pod jej vedením zostavený bohužiaľ nebol.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog