Celý nápad Modrých Listů pochází od dvou havraspárských studentů, tedy spíše studenta a studentky, Pavla Bicka a Alexandry Lambové.

Spolu se Zmijozelem byly Modré Listy vůbec prvními kolejními novinami. Vlastně se dá říci, že byly prvními.

Původní redakce nebyla nijak široká a snad se mi podařilo zjistit všechny její tehdejší členy. Pokud ano, byli jimi: Pavel Bicek, Alexandra Lambová, Kozlík Kouzelník, Karolla Beránkova a pravděpodobně i Ookatsuki ShinJiKai a Zukylda Dumbledor. Šéfredaktorem té doby byl Pavel Bicek, jeho zástupcem Alex Lambová.

Později byl nejvyšší post, pro nedostatek času pro péči o noviny, předán právě Alex. Po celé dva roky byly změny v designu pouze minimální, ale dalo by se říci, že pak nastal jakýsi převrat, o který se postarala Katie Alvereth Celes spolu s Alexandrou Lambovou. Ony dvě se také staly šéfredaktorkami. Jistou administrativu jim zajišťovala Karryanna da Witch i přes střídání v šéfredaktorském postu.

Další, v pořadí již třetím, šéfredaktorem se stala sama Katie Alvereth a později svou „korunu“ když předala Ashleen Jude Newmanové. Po Ashleen se šéfredaktorkou Modrých Listů stala Yrsa Thorkelsdóttir.

A jak tomu už tak bývá, došlo k dalším změnám v redakci a šéfredaktorkou se stala Elizabeth McCainová, která se postarala o přesídlení redakce a zároveň i o její novou image. Samozřejmě nesmím opomenout vydatnou pomoc Lucii Lex Liu a Jessicy A. Lektro.

Redakce ML minulá a zároveň i současná:
Šéfredaktor – Elizabeth McCainová
Editoři, korektoři a zároveň i redaktoři – Jessica Alia Lektro a Lucia Lex Liu
Redaktoři – Eliomys Molly Dormousová, Isabella J. Smith, Kiara Krover, Yrsa Thorkelsdóttir

Bývalí redaktoři – Alex Petrov, Alexandra Lambová, Anah Wastong, Anie Jane Laws, Arsiona Thea Hermanová, Ashleen Jude Newmanová, Buffy Trhlá, Claire D. B. Boward,Claire Fordová, Charile Modrý, Daniel Kroupa, Charlotta Stephenson, Dark Rakeťák Raqemua, Draco Elesar, Elisabeth Lucia Garniová, Emmerita Martiová, Gabriel S. Seraphin, Inalsia Dreidová, Jane McGuire, John Slayer, Karolla Beránkova, Karryanna da Witch, Katie Alvereth, Katy D. L. Kusanová, Kozlík Kouzelník, Lalaine Watrin, Lucille Lina B. Swarrens, Mitsune Konno, Natálie Temná, Ookatsuki ShinJiKai, Pavel Bicek, Pretty Addams, Sheila Anderson, Sysi Lumpíková, Tassy Magic, Viky Cartrová, Zukylda Dumbledor

V roce 2075/2076 došlo k přesídlení novin. A kam že to? Do jednotných školních novin s názvem Bradavičník (za kterým stojí Elizabeth McCainová), kde má každá kolej svou část. Šéfredaktorkou havraspárské části novin se stala Lucia Lex Liu. A jak to tak vypadá, zařadí se do zástupu skvělých šéfredaktorů modré redakce.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog