Stará hymna Havraspáru již dávno upadla v nevědomí a nová stále nepřicházela. Proto kolejní noviny vyhlásily soutěž o nejlepší kolejní hymnu a díky demokratickému hlasování vzešel vítězně výtvor Alexe PetrovaTuto kolejní hymnu tedy pokládáme za oficiální…

Modré je nebe, modrý je den, 
tak jako splněný tajný sen. 
To je ten náš Havraspár, 
za něj by se každý rval. 

Rowena je naše paní, 
modlíme se všichni za ni. 
Chytrost, bystrost v nás je skryta, 
s úsměvem nás každý vítá. 

Ref: 
Bojujeme, makáme, 
my se jen tak nevzdáme. 
Píseň svou si zpíváme, 
pohár vždycky získáme. 

Bronzová a modrá spolu, 
nepůjdou z nás nikdy dolů. 
To jsou naše správné barvy, 
které zdobí moudré hlavy. 

Můžeme se klidně smát, 
křičet, tančit, radovat! 
Ať nám každý závidí, 
my jsme prostě nejlepší! 

Ref: 
Bojujeme, šprtáme, 
my se jen tak nevzdáme. 
Všechno pěkně stíháme, 
pohár vždycky získáme.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog