Nový rok, nové prázdniny, noví študenti a samozrejme nový koľajný riaditeľ! To všetko bolo v roku 2081/2082 nového… Akoby študentom nestačili len nové úlohy…

Našim koľajným riaditeľom bol Alex Petrov, tým prefektov viedla slečna primuska Marci Mosetová a pod jej veľmoc spadali slečny Selena M. Lawry, Rose Evanlyn Jefferson (hoci tá neskôr svoj odznak odovzdala Mellise Williamsovej), Arlette Swallow (ani tej odznak nevydržal a prevzal ho Fred Waterson) a nakoniec pán Aiden N. Preston. Počas roku sa teda diali zmeny, zrejme aby sa modrí nezačali nudiť (všetci vieme ako vyvádzajú keď sa nudia…) Bradavičník (je dôležité dodať, že po celý rok) viedla ako šéfredaktorka slečna Rose Evanlyn Jefferson.

Veľmi dôležitú funkciu vykonával aj pán Marcus T. Melis, ktorý viedol metlobalový tým modrých a pod jeho menom sa zoskupili títo havránci:

Strelci: Rose Evanlyn Jefferson, Selena M. Lawry, Marcus T. Melis
Odážači: Oliver C. Hopkins, Fred Waterson
Brankár: Cathy O´Connel
Chytač: Marci Mosetová
Náhradníci: Aiden N. Preston, Marek B. Holeac

Rowenino klánie tento rok vyhrala slečna Mellisa Willamsová, Hon na Fantomasa a jeho masku si ukoristila Issiriana Blackie. Okrem koľajných súťaží sme však mali aj mnoho akcií, ktorých názvy sa pre účely tejto kroniky bohužiaľ nedochovali (my ale vieme, že boli určite skvelé).

A tak sa nám mihol aj školský rok 2081/2082…


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog