Po prázdninách, které většina našich studentů strávila velmi příjemně i přes nadávání na to, jak dopadl pohár, jsme se všichni museli vrátit do školy. Pojmout tu hordu nováčků, kterou klobouk vybral do naší koleje. Snad jednal správně… Tedy, já věřím, že v některých případech určitě. 

Malé změny se staly i v naší části Studentské rady. Jak jsem již zmiňovala, Charlie Modrý odešel a my byli bez primuse. Na jeho místo ale slečna Black opět jmenovala Petra Wargera. Snad se tentokrát osvědčí lépe… Prefekty jsou Ashleen Jude NewmanováHelen Devils EwansováJane McGuire a nováček ve funkci – Pretty Addams!

Netrvalo dlouho a začal nový pohár… Škola byla v jednom kole, díky probíhajícímu Merlinově poháru, který k nám přitáhl žáky z cizích čarodějnických škol.

„Merlinův pohár je celosvětový turnaj schopností kouzelnických učedníků a studentů magie ze všemožných čarodějnických škol. Turnaj, který se koná jednou za pět let, je podobný turnaji Tří kouzelníků, je ale mladší, nebezpečnější, zajímavější a větší i co do rozsahu. Pravidelně se jej účastní minimálně pět škol a tak v tomto roce budeme mít možnost uvítat v našem hradě mnoho zahraničních návštěvníků. Jména jako Askejský Institut, Grindenwaldova akademie obrany, nebo Akademie Krásnohůlky vám zajisté nejsou neznámá.“

Více si o tom můžete přečíst v některých starších číslech Modrých Listů, jelikož se dost pozornosti tématu MP věnovalo. Anebo se prolouskejte staršími oznámeními na školní nástěnce.

Zpočátku se nám sice příliš nedařilo, ale za vydatné pomoci studentů, kteří pilně plnili domácí úkoly a našli si čas na vypracovávání soutěží, jsme nakonec pohár opět získali! Tentokráte již potřetí! Ukázali jsme, že i přes občasné neshody, dokážeme táhnout za jeden provaz a školní pohár vyhrát.

A kdo se z velké části o výhru školního poháru zasloužil? Rodriguez Crillons, navrátivší se Lucia Lex Liu, Alex Petrov, Sheila Anderson, Nia Wolf, Draco Elesar, Claire D. B. Boward, Pretty Addams, Jessica Alia Lektro, Helen Devils Ewansová, Ashleen Jude Newmanová, Lalaine Watrin, Sysi Lumpíková, Elizabeth McCainová. (Jména jsou sepsána nahodile.)

Tato dvě jména jsou oddělena od zbývajících hlavně proto, že právě díky těmto dívkám, existuje Kronika Havraspáru, jelikož její tvůrci čerpali převážně ze soutěží jimi vypracovaných: Karryanna da Witch a Lucille Lina Swarrens.

Nesmíme zapomínat na famfrpálové družstvo. Pravda… famfrpál se už na hradě nehraje tolik, jako kdysi, ovšem na členy týmu by se zapomínat nemělo. Kapitánem se stala Ashleen J. Newmanová a pod jejím vedením… ehm… se neustále členstvo měnilo. Její chyba to ovšem nebyla. Kdo může za to, že se vyskytlo tak málo sportovců?

V průběhu roku vznikla i organizace s názvem Blue Pride, vedená Elizabeth McCainovou a Jessicou A. Lektro. O co jde? O tom někde jinde.

Ke konci školního roku  se dokonce po mnoha překážkách založila kolejní kapela Mystery. Jejího vedení se ujala Claire D. B. Boward spolu s Pretty Addams a Lucille Lina Swarrens se prohlásila za manažerku skupiny.

Je důležité říci, že o prázdninách došlo k několika nepěkným střetům… a to mezi ředitelkou koleje a útvarem, říkajícím si MM (Modrá mafie). MM byla skupina lidí, kterým v průběhu školního roku 2071/2072 začal vadit nedostatek pozornosti slečny kolejní.

Vyústilo to v jeden nejmenovaný článek v ML (najděte si ho, pokud chcete vědět více) a následnou ostrou debatu ve společenské místnosti. Nejlepší na tom bylo, že někteří členové MM dokonce najednou obrátili a začali napadat zbytek. Inu, v bitvě se ukáže pravý charakter. Ale co bylo – bylo…  Vzájemný kompromis uchlácholil obě strany a jede se dál.

Avšak i tento rok se nesl ve jménu odchodů. A to výrazných osob dění – jmenovitě Karryanna da Witch a Lucille Lina Swarrens. Lucille cestuje s matkou po světě a, když jí cesta zavede do Anglie, zastaví se na návštěvu. Děkujeme jim za všechnu práci, kterou pro Havraspár vykonaly.


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog