Roweno, zůstaň s námi a ochraňuj nás. Na oplátku my Ti zůstaneme věrní a budeme důsledně dodržovat tradice, které patří jen Tobě. Ve jménu Tvém a Havraspáru dělat vše, co by sis přála, kdybys tu byla s námi, a v co jsi doufala, když jsi byla.

Zůstáváš v naších srdcích, nezapomeneme, Roweno…

Jako tvůj prorok mluvím k těm, jenž potřebují Tvá slova připomenout, a budu věrně udržovat Tvá slova, aby nebyla zapomenutá a zůstala v povědomí nás všech.

Roweno naše,
jenž dlíš v našich srdcích,
posvěť se jméno Tvé,
království koleje…


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17.18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog