„Byli jsme zavrženi. Kouzelníci, čarodějky… zavrženi. Musíme se skrýt. Skrýt před nimi. Mezi mnohými  z těch, co se ukryli, nacházíme Čtyři. Čtyři zakladatele Bradavické školy. Godrick Nebelvír, Salazar Zmijozel, Helga z Mrzimoru a Rowena z Havraspáru. Škola… založena roku 1000 mudlovského letopočtu, tedy 500 Merlinova.“

Prorok Rowenin

Já, Prorok Rowenin,
posel tvých myšlenek a snů,
modlím se k Tobě, má nejvyšší.

Čiň mou mysl pravdivou a čistou,
dej mi sílu pomoci všem, co z cesty zbloudí.

Nechť mám stále svou hlavu bystrou,
ať přání i rady Tvé ke mně s láskou proudí.

Požehnej mým cestám a osviť mé činy,
naplň naše srdce a odpouštěj viny…


Prolog ~ 1. ~ 2. ~ 3. ~ 4. ~ 5. ~ 6. ~ 7. ~ 8. ~ 9. ~ 10. ~ 11. ~ 12. ~ 13. ~ 14. ~ 15. ~ 16. ~ 17. ~ 18. ~ 19. ~ 20. ~ 21. ~ 22. ~ 23. ~ 24. ~ 25. ~ 26. ~ 27. ~ 28. ~ 29. ~ Epilog