K    Z    R    E    N
X    A    S    C    L
G    I     .    T    P
O   M    D   B   H
U    Y    F    J    V

*Vedle tabulky s písmeny a tečkou uprostřed se nachází růžice s tečkou uprostřed; nahoru vede zelená šipka, doprava modrá, doleva červená, dolu růžová.*

gwyrd – laal – amarillo, melyn – glas – verde – devi, neela – ambar – neela;
devi, coch – devi – neela, glas – ambar – rojo, coch – gwyrd – caerelum – falve – rufus, melyn – neela – viridi, glas – devi, devi

1) Červená se v prvním jazyce řekne laal.
2) V jazyce, kde je modrá caerelum, je žlutá flavio.
3) Třetí jazyk je španělština.
4) Žlutá španělsky a latinsky končí na -o.
5) Hindština není 2. ani 3. jazyk.
6) Červená se latinsky řekne rufus.
7) Zelená latinsky má o písmeno víc, než zelená španělsky.
8) Modrá končí na samohlásku jen v 1. jazyce.
9) Slova coch a melyn jsou ze stejného jazyka.
10) Zelená se velšsky řekne wyrd.
11) Hindština v těchto slovech nemá o ani u.
12) Žlutá ve dvou jazycích začíná na am-.
13) Glas je modrá ve druhém jazyce.
14) Zelená začíná ve španělštině a latině na stejná písmena, stejně jako červená.
15) Azul je modrá, melyn žlutá.
16) Devi je zelená.
17) Modrá ve třetím jazyce je azul.

 

Ishika Samuels, 2. ročník