Úloha:
Z hádanky a logickej úlohy získaj dve slová, pomocou ktorých dostaneš čarovný predmet.

Hádanka
Vylúšti text a uhádni odpoveď na hádanku.

Ycgb vrp ero d ycgb exghp.
Qlhnhgb vd yohflhp, lqrnhgb xwhdp,
olngb yvdn qhsrvwrmlp, qlh vrp vdp.
Rwxsxmhp vpxwrn, srqdkodp wd ysuhg,
yaxcl pd pxgur, qhyudfldp vd vsdw.

Logická úloha
Bol neskorý prázdninový večer a jeden z profesorov odhalil, že jeden zo šiestich študentov vnikol do tréningovej miestnosti počas akcie, ktorá sa odohrávala na brehu jazera. Ani jeden zo študentov nemal alibi, len na základe rôznych svedectiev sa podarilo zistiť toto:
Každý zo študentov bol sám a na inom mieste.
Llewelyn bol buď v Astronomickej učebni alebo vo Veľkej sieni alebo na sekretariáte.
John bol v Tréningovej miestnosti alebo v Astronomickej učebni.
Lucas bol v Astronomickej učebni alebo vo Veľkej sieni alebo v Pamätnej sieni.
Stephanie bola v Tréningovej miestnosti alebo v Astronomickej učebni alebo v Pamätnej sieni.
Arthur bol v Tréningovej miestnosti alebo vo Veľkej sieni alebo na sekretariáte.
Jennifer bola v Astronomickej učebni alebo v Pamätnej sieni alebo v knižnici.

Ktorý z nich bol v Tréningovej miestnosti? A kde boli ostatní?

Teraz zoraď miestnosti podľa tohto poradia ako prislúchajú k študentom a zober z každého názvu miestnosti písmeno v poradí, ktoré je udané.
Lucas – 1. písmeno z názvu miestnosti
John – 4. písmeno z názvu miestnosti
Llewelyn – 10. písmeno z názvu miestnosti
Arthur – 1. písmeno z názvu miestnosti
Jennifer – 3. písmeno z názvu miestnosti
Stephanie – 5. písmeno z názvu miestnosti

Zlož z písmen slovo a uhádni konečné riešenie.

 

Sadie Griffin, 4. ročník