Limity mágie alebo čo všetko sa dá dosiahnuť?

Najväčším limitom mágie sú čarodejníci sami. Ako nedokonalé stvorenia sa ju snažíme ovládnuť len v merítku našich vlastných limitov. Tak je pokrok obmedzený na konkrétne smery a vizionári, ktorí by videli ďalej, sa rodia len zriedkavo.

Konečným a najvyšším cieľom mágie a čarodejníkov by mala byť v podstate utópia. Alebo to, čo dnes voláme utópiou s pousmiatím sa pod fúzy (alebo bez nich), pretože si nevieme predstaviť, že by také niečo bolo možné. A v spoločnosti ľudí a čarodejníkov súčasného počtu a rozmanitosti to tak aj je, ale náš cieľ by mal byť vyšší a snahy by sa mali uberať práve v tomto duchu. Bude to znieť ako toľkokrát zneužité klišé, ale vyššie dobre by mohlo existovať, keby zároveň existoval globálny plán. Ja však nie som vizionár, preto nemám žiadny konkrétny nápad, ako dosiahnuť vyššie spomenuté. Vždy som bola dobrá skôr ako vykonávateľ. Dajte mi už vymyslený recept a ja ho spravím – bezchybne. Ukážte mi kúzlo a ja ho o pár dní budem vedieť na počkanie aj zo spánku. Ale viem, že moja kreativita má jasné obmedzenia a nikdy nič svetoborné nevymyslím. Moje hranice ako čarodejníka sú jasne dané a viem o tom.

Takže sa vo svojej úvahe musím zamerať na úplne inú časť Vášho zadania a tou sú jasné mantinely mágie, cez ktoré ani ona nemôže prekročiť.

Jeden múdry muža raz povedal a neskôr i zapísal (hoci jeho autorstvo mnohí spochybňujú):
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.

Toto je najväčší a neprekonateľný limit mágie. Mágia dokáže úžasné veci, má svoje zákonitosti, ale istým spôsobom sa väčšina z nich dá obísť. Má Gampove zákony, ale napríklad s trochou jedla už vieme urobiť rôzne veci. Ale s trochou lásky nikdy nedosiahneme väčšiu. Preto láska ostáva jedinou vecou (aj keď pomenovanie „vec“ ju ani okrajovo nemôže vystihnúť), ktorú mágia nedokáže vytvoriť, zosilniť, zoslabiť, či zničiť.
Všetky pokusy sú dočasné a všetky všelieky len ilúziou.

Základom lásky je slobodná vôľa človeka, s tou ani mágia nič nezmôže. Dokáže ju potlačiť a utlmiť zakázanou kliatbou, ale nemôže ju definitívne zničiť, pretože ľudská myseľ na to nie je uspôsobená. A zo slobodnej vôle a vlastných rozhodnutí vychádza aj pravá láska. Na tú nepomôžu ani najsilnejšie elixíry lásky, kúzla pomätenia alebo čokoľvek, čo ešte čarodejníci dokážu vymyslieť.

Zdroj citátu: Prvý list Korinťanom, verše 4-8, Biblia.

Sadie Griffin, 4. ročník
1. místo