*Soutěž je odevzdána na pergamenu. Popsán je velmi úsporným, drobným, černým písmem. Všechny obrázky v něm jsou nakresleny stylem perokresby.*

Zlověstná mlha

Rozhodla jsem se vybrat si téma takzvané zlověstné mlhy, kterou řadí mudlové do kategorie záhad „Beztvaré bytosti, zlověstné mlhy a mlžné příznaky.“ Někteří mudlové do této kategorie záhad řadí i duchy, ale to pro mnou vybranou zlověstnou mlhu není podstatné.

Postup pátrání

1. Výběr a průzkum konspirační teorie
2. Konzultace s vybraným studenty příslušných kvalit
3. Pátrání v knihovně a ověřování faktů
4. Hmotná stopa od babičky vlastnící staré výtisky kouzelnických i mudlovských novin
5. Utřídění si myšlenek
6. Sepsání textu, doplnění obrázky

Co je to „zlověstná mlha“?

Je to jedna z nejzáhadnějších a, pro některé, nejděsivějších kategorií údajných nadpřirozených zjevení. Je popisována jako mlžný úkaz vyzařující blízký pocit téměř hmatatelného zla. Vyskytuje se po celém světě v různých formách. Někteří ho popisují jako beztvarý tmavý stín, jiní jako černý kouř pohybující se nezávisle na okolních podmínkách (větru apod.), dokonce se můžeme setkat i s popisem a la černá skvrna inkoustu.

Příklady

Na začátek si dovolím uvést několik případů, kdy se mudlové se zlověstnou mlhou setkali a jak takové případy popisují.

Anglie

V měsíci září, v padesátých letech dvacátého století v noci jel železničář John Daives domů na motorce. Pocítil nutkání zastavit, naprosto bezdůvodně. Přesto radši zastavil a zavedl motocykl ke kraji. Když tak učinil, spatřil, že se přes cestu plazí cosi černého, tmavého. Jakýsi stín. Situaci sám popisuje takto:

„…bylo to, jako když přes cestu leze obrovský černý slimák, potom se přesunul do vřesoviště. Dělal legrační škrábavý zvuk, jako když jdete mokrýma nohama po mokrých kamíncích. Když lezle přes cestu kolem mě, všiml jsem si, že je to úplně černé a opravdu velmi podivné. Jako nějaká velryba. Mělo to hlavu jako velryba a bílé oči s černou zřítelnicí, která se pořád dokola protáčela. Pak to zmizelo. Šel jsem se podívat, ale bylo to pryč.“

I další lidé podivného tvora spatřili v přibližně stejném místě. Jeden z Daivesových přátel spatřil při rozkškrtávání zápalky jakousi inkoustovitou skvrnu ozářenou právě vzniklým světlem ze zápalky, jak se plazí údolím. Jiný z jeho přátel potkal obludu na stejném místě a tvrdí, že když se dal na panický útěk, obluda ho pronásledovala. Všichni tři uvádí, že je provázel jasný pocit, že se jedná o hmotné zlo.

Další případ z tohoto století pochází od stráže londýnského Toweru. Večer pozoroval strážník podivný mrak kouře, který se pohyboval nezávisle na směru vánku či jiné příčině. Podle něj měnil kouř tvar zcela záměrně a rozhodně. Když se však pokusil přiblížit, mrak zmizel.

Amerika

Na hřbitově v Chicagu jsou paranormální jevy pozorovány mudly poměrně často, avšak jednu noc fotograf Tony Vaci spatřil (a vyfotografoval) neobvyklý jev, který lidé nazvali „bytost bez kostí“. Jedná se o modře zářící mlžné světlo, kterému předcházel závan chladu.

Austrálie

Paní Phyllis Brown vzpomíná v jednom z vydání časopisu Fate na večerní procházku se svou drahou polovičkou po severním pobřeží australského Sydney. Brownová v jednom okamžiku pocítila zamrazení v zádech a připadalo jí, že je za nimi něco nebezpečného. Stejně tak její přítel v tu chvíli měl zvláštní, zlověstný pocit. Ve světle pouliční lampy bylo vidět, jak vzduch okolo nich potemněl, a cosi jako by na ně dolehlo a zatížilo jo. Podařilo se jim s námahou dostat do kuželu světla lampy, odkud si tu beztvarou příšeru prohlédli, a pak se rychle vydali k domovu, kdePhyllis bydlela u rodičů. Druhý den ráno našli velké množství mrtvých ptáků přesně podél cesty, kudy tito dva k domu přišli. A ptáci vypadali, jako by přes noc umrzli. Ale ta koncentrace ptačích mrtvol byla naprosto ohromující.

Spojitosti
► temný mrak, beztvará bytost, mlha, stín
► předcházející chlad
► zlověstný pocit, přítomnost zla
► místa poblíž vody

Zvláštní znaky
► mrtví ptáci
► modrá záře
► bílé oči s protáčející se zřítelnicí

Co na to studenti?

Ptala jsem se na názor několika studentů z různých kolejí a různých původů. Mudlovští studenti, především z nižších ročníků, se shodovali, že se jedná o obyčejnou mlhu, která je ve tmě prostě tmavá. Usuzovali tak podle obecného faktu, že mlha se vyskytuje poblíž oblastí s vodou. I pro chlad měli rozumné vysvětlení, že v noci prostě zima bývá a občas, když se utvoří mlha, vlhký vzduch prostě prochladne a studí. Pro modrou záři měla vysvětlení už jen menší z nich, ale i to se zdá být použitelné. A to, že se jednalo o mlhu prozářenou světlem úplňku. Bílé oči se zřítelnicí se setkaly s posměchem a komentáři typu „bláboly“ nebo „výmysly“.

Za to studenti z kouzelnických rodin se teorie chopili a snažili se ji vysvětlit kouzelnými prvky. Část z nich zmiňovala bubáka měnícího se v beztvarou černou hmotu, které se jeho pozorovatelé viditelně velmi děsili. Případ s železničářem Daivesem tomuto vysvětlení poměrně nahrává. Historku zřejmě rozšířil mezi své přátele a ti se začali být černého přízraku. No a tak se v něj bubák proměnil. Co ale ti mrtví ptáci? Že by se taky báli temného mraku a dostali ptačí infakrt takhle hromadně? Pochybuji. Jediné, co by tato teorie vysvětlila, by byla rozdílnost popisů oné zlověstné mlhy.

Druhá teorie bystrých studentů se shoduje s tou mou. Všichni zmiňovaní, kteří se setkali s tmavou mlhou, chladem, přítomností zla, byli mudlové. Nemohli vidět, že to zlo je opravdové v podobě mozkomorů.

Jak jsem dospěla k mozkomorům

Mozkomor, jedna z nejobávanějších nestvůr kouzelnického světa. Z napadené osoby vysává šťastné vzpomínky a tím ji mučí. Což souhlasí s výroky, kdy se postižené osoby cítily sklesle, zatíženě či smutně. Navíc, pokud se mozkomoři někde objeví ve větším množství, padne mlha, ochladí se a začne vát studený vánek. Kouzlo, které účinkuje proti mozkomorům, je Expecto Patronum. Tedy kouzlo, které přivolá patrona, jenž má bílou až namodralou barvu, pokud literatura nelže.

Mudlové nemohou mozkomory vidět v jejich odpovídající podobě, tudíž je dost možné, že se jim abstrahují na beztvarou temnou hmotu vznášející se nad krajinou, což by se ostatně podobalo jejich pohybu.

Teorie s mozkomory, jak jsem se shodla s velkou částí studentů, kteří podobnou teorii vyslovili (a někteří z nich mi pomohli pátrat i v knihách), je nejpravděpodobnější z možných. Dokazují to i dva články vydané za sebou ve velmi krátkém časovém úseku.

Jeden je z druhé poloviny dvacátého století z britského mudlovského deníku The Times. Zmiňuje se o temné mlze, která přešla v noci přes menší vesničku poblíž Londýna. Přinesla s sebou chlad a několik hospitalizovaných mudlů, kteří utrpěli omrzliny a navíc se z ničeho nic začali utápět v depresích.

Druhý vyšel souběžně s prvním v Denním Věštci, nejoblíbenějších kouzelnických listech. Zmiňuje se o pohybu skupinky mozkomorů, kteří napadli mudlovskou vesnici. Ministerstvo vydalo nařízení, že kdokoliv o nich cokoliv ví, má podat informaci, aby se předešlo dalšímu napadaní mudlů mozkomory.

No nepřipadá vám to jako dostatečný důkaz? Myslím si, že to potvrzuje naprosto všechna má slova a u většiny případů by toto mohlo být logické kouzelnické vysvětlení situace. A že něco nesedí? Však vyděšení lidé, zvlášť mudlové, mají sklony přehánět.

*V těchto místech je náčrtek mozkomora a vedle něj jeho abstrahovaná podoba temné mlhy valící se kousek nad silnicí směrem do vřesoviště.*

Za mě by to bylo vše. Doufám, že jsem splnila zadání. Myslím, že jsem si dokázala informace ověřit, najít dostatek odpovídajících faktů a dokonce i hmotné stopy nepřímo dokazující můj názor na věc.

S přáním hezkého dne,
Kassandra Hatzidakis, 4. ročník, Havraspár

*K soutěži jsou připevněny obyčejnou kancelářskou sponkou dva zažloutlé výstřižky z noviny.*

Nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo řádění zlověstné mlhy?

Ve vesničce Sacombe v blízkosti Londýna došlo přes noc k podivným událostem, které rozvířily již pár let umlčené debaty o jevu tzv. zlověstné mlhy. V průběhu letní noci, která většinu obyvatel přímo svedla ke stanování na jejich zahradách, se přes domy přehnala nehlášená studená fronta. Více jak polovina obyvatel nocujících venku skončila v nemocnici s omrzlinami druhého stupně, někteří byli stabilizováni a nyní jsou jim podávána antidepresiva. Dle slov jejich příbuzných u některých propukly znenadání neobvyklé depresivní stavy a jejich blízcí si ani nevzpomínají na některé šťastné momenty ze svých životů. Všechny květiny v okolí přes noc uvadly a celá vesnice se ponořila do zlověstného ticha, které nikdo nedokáže vysvětlit. Meteorologové prohlásili, že se jedná o zcela běžný, avšak nepředpovídatelný jev, čímž se pokusili utlumit opětovné spekulace o fenoménu zlověstných mlh.

The Times, 28. 7. 1958

Mozkomorové opět napadli mudlovská obydlí

Ministerstvo kouzel žádá o jakoukoliv zmínku o skupince mozkomorů, která se pohybuje v blízkosti města Londýna. Jedná se o přibližně pět nepřizpůsobivých jedinců, kteří páchají neomluvitelné škody na mudlovské populaci. Byl zaznamenán už třetí útok a hrozí, že dříve nebo později budeme nuceni udělat rozsáhlá opatření proti odhalení kouzelných tvorů, kouzelnické světa i jeho nestvůr. Nehledě na to, že bychom se měli postarat o ochranu mudlovských spoluobčanů před útoky těchto nestvůr. Všechny informace prosím zasílejte sovmo příslušným orgánům.

Denní Věštec, 27. 7. 1958

 

Kassandra Hatzidakis, 4. ročník
1. místo