Čarodejnícka spoločnosť je oproti nečarodejníckej zaostalá. To je možné vidieť v jej zvykoch, jej pomôckách a samozrejme aj v tom, ako sú využívaní domáci škriatkovia. Sú využívaní na na manuálne práce v domácnostiach a v inštitúciách, ako napríklad aj v našej škole. A pritom by sa dali využiť aj ináč.

Domáci škriatkovia sú známi niekoľkými svojimi vlastnosťami a schopnosťami. Tou hlavnou je ich absolútna poslušnosť k vyslovenému rozkazu. Priamy rozkaz majiteľa nemôže domáci škriatok neuposlúchnuť. A v prípade, že domáci škriatok má pocit, že je s nim dobre zaobchádzané, tak je dokonca aj ohromne oddaný a spoľahlivý. Ďalším ich znakom je schopnosť premiestňovať sa aj na miesta, kde je obyčajným čarodejníkom premiestňovanie znemožnené, a dokonca sú schopní sebou brať pri premiestňovaní aj kúzelníkov. Tieto vlastnosti, spolu s niektorými ďalšími z nich robia ideálnymi prostriedkami pre použitie v armáde. V tejto úvahe by som rád predostrel argumenty pre využitie domácich škriatkov pre vojenské účely a to aj ako mierové a aj ako bojové.

Prvou možnosťou využitia škriatkov je možnosť komunikačná. Škriatok môže využiť svoju schopnosť premiestňovať sa a takto môže okamžite odovzdávať správy medzi jednotlivými jednotkami a koordinovať ich činnosť. Tento spôsob dorozumievania má niektoré výhody. Prvou a tou hlavnou je to, že oproti napríklad nečarodejníckym vysielačkam alebo čarodejníckym poslom, je pre protivníkovú stranu obtiažne mu zabrániť. Nečarodejnícke rádio je ožné blokovať viacerými spôsobmi a proti čarodejným poslom je možné oblasť ochrániť kúzlom proti premiestneniu. Zato domáceho škriatka žiadna takáto prekážka nezadrží. Druhou výhodou je pomerne veľká spoľahlivosť tohto prenosu. Tým sa nemyslí len predchádzajúci bod, že škriatok prejde aj na miesta, kde iný spôsob posielania správy neprejde, ale aj to, že oproti odoslaniu napríklad patronusa s odkazom, poslať správu po domácom škriatkovi zvládne aj niekto, kto nie je dobrý v kúzlení (dokonca by to zvládol aj nekúzelník), a to aj v prípade zranenia, vysílenia a straty kúzelného prútika. A ako tretiu treba spomenúť aj udržanie správ v tajnosti. Z domáceho škriatka, ktorému je prikázané, aby správu nepriateľovi neprezradil, je nemožné správu získať. Škriatkovia majú pomerne vysoký prah bolesti a vynikajúco odolávajú mágii, takže ani legilimens by nemal byť účinný.

Druhou možnosťou využitia domácich škriatkov je špionáž. Domáci škriatok je schopný dostať sa do uzavretých trezorov protivníka a vyniesť odtiaľ jeho utajované materiály bez toho, aby si to protivník všimol. Navyše sú domáci škriatkovia často prehliadaní a mnoho čarodejníkov ich od seba nerozozná, takže vyslaný domáci škriatok by sa mohol dokonca nepozorovane zúčastniť porád nepriateľských štábov a informovať svoje veliteľstvo o ich plánoch. Pre dôvody, ktoré som uviedol v predchádzajúcom argumente, by bolo pre protivníka, aj v prípade, že by zveda odhalil, neľahké toto odhalenie zmysluplne využiť.

Tie isté dôvody by boli aj argumentom pre útočné použitie domácich škriatkov. Domáci škriatok by bol nezastaviteľným atentátnikom. Dostal by sa aj do toho najlepšie zabezpečeného bunkra priamo k cieľovej osobe a rovnako bezproblémovo by sa dostal aj naspäť. Znovu zopakujem, že priamo daný príkaz škriatok vykoná, takže by nebol ani problém s neochotou.

Rovnako by sa nemali podceňovať ani obranné využitia škriatkov. Mágia škriatkov je pomerne silná a účinná a to aj pri obrane voči väčšina zaklínadiel. Zároveň sú hodne rýchli, oddaní a vďaka svojej výške vysielajú zaklínadlá zo smeru, z ktorého dospelý kúzelník útok nemusí očakávať, preto je pravdepodobné, že tam bude menej chránený.

Domáci škriatkovia by však boli užitoční aj pri mierových úlohách. Ich schopnosť premiestňovania sa a to aj s pasažiermi, by bola neoceniteľná pri vyprosťovaní uviaznutých osôb pri prírodných ale aj ostatných nešťastiach. Napríklad do budovy postihnutej zemetrasením je veľmi riskantné posielať človeka, pretože v niektorých prípadoch už otrasy jeho chôdze môžu spôsobiť ďalšie prepady. Domáci škriatok je naproti tomu pomerne ľahký, takže nepredstavuje zďaleka tak veľkú záťaž. Môže sa bezproblémov premiestňovať po budove a keď nájde uviaznutého človeka, tak sa s ním odteleportuje preč do bezpečia.

Touto úvahou som chcel poukázatť na to, že domáci škriatkovia sú v súčasnej spoločnosti značne nevyužití. Keby boli využitý niektorým z vyššie spomínaných spôsobov, mnohé čarodejnícke vojny by neboli zďaleka tak zdĺhavé a počet obetí by bol výrazne redukovaný. Avšak čarodejnícka spoločnosť nemá dosť inovatívnosti na to, aby prišla s novými nápadmi v akejkoľvek oblasti, takže domácich škriatkov považuje za užitočný, ale nie príliš významný zdroj na to, aby plne využila všetky schopnosti, ktoré jej ponúka.

Gregor Herbert, 2. ročník
3. místo